Bez kategorii

Dlaczego funt spada?


Funt brytyjski jest jedną z najważniejszych walut na świecie i odgrywa ważną rolę w handlu międzynarodowym. Od czasu Brexitu, funt spada w stosunku do innych walut, co ma wpływ na rynek finansowy. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy dalszy spadek wartości funta, co może być spowodowane szeregiem czynników, takich jak niepewność polityczna i gospodarcza w Wielkiej Brytanii oraz obawy dotyczące przyszłości handlu międzynarodowego. Inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na spadek wartości funta to słaba gospodarka Wielkiej Brytanii oraz zmiany kursów walutowych.

Jak Brexit wpływa na spadek wartości funta?

Brexit wpłynął na spadek wartości funta. W dniu referendum w 2016 roku, kiedy Brytyjczycy zdecydowali się opuścić Unię Europejską, funt brytyjski stracił około 10% swojej wartości w stosunku do euro i dolara amerykańskiego. Od tego czasu jego wartość nadal spada, ponieważ inwestorzy są niepewni co do przyszłości gospodarki Wielkiej Brytanii po Brexicie. W ciągu ostatnich dwóch lat funt stracił kolejne 10%, a jego wartość w stosunku do euro i dolara amerykańskiego jest obecnie niższa niż kiedykolwiek wcześniej. Spadek wartości funta ma również negatywny wpływ na brytyjską gospodarkę, ponieważ oznacza to, że towary importowane do Wielkiej Brytanii są droższe, co może mieć negatywny wpływ na inflację i poziom życia obywateli.

Jak zmiany w polityce monetarnej Banku Anglii wpływają na spadek wartości funta?

Zmiany w polityce monetarnej Banku Anglii mają bezpośredni wpływ na wartość funta. W szczególności, gdy Bank Anglii obniża stopy procentowe, oznacza to, że inwestorzy będą mieli mniejsze zyski z lokowania swoich pieniędzy w funtach. To z kolei prowadzi do spadku popytu na funty i tym samym do spadku ich wartości. Z drugiej strony, gdy Bank Anglii podnosi stopy procentowe, oznacza to większe zyski dla inwestorów i wzrost popytu na funty, co skutkuje wzrostem ich wartości.

Jak globalne trendy gospodarcze wpływają na spadek wartości funta?

Globalne trendy gospodarcze mają znaczący wpływ na wartość funta. W szczególności, wzrost niepewności gospodarczej, związany z Brexitem, spowodował spadek wartości funta w stosunku do innych walut. Ponadto, wybuch pandemii COVID-19 i jej skutki dla gospodarki światowej doprowadziły do dalszego osłabienia funta. W rezultacie, obecnie jest on oceniany na niższy poziom niż przed pandemią.

Funt spada, ponieważ jest on silnie związany z gospodarką Wielkiej Brytanii, a obecnie gospodarka ta jest dotknięta przez pandemię koronawirusa. Wpływ pandemii na gospodarkę Wielkiej Brytanii jest ogromny, a wskaźniki ekonomiczne są niskie. Dodatkowo, Brexit wciąż pozostaje nierozstrzygniętym problemem i może mieć dalszy wpływ na funta. Wszystko to sprawia, że funt brytyjski traci na wartości i jest coraz mniej atrakcyjny dla inwestorów.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *