Bez kategorii

Dlaczego jehowi nie przetaczają krwi?


Jehowi wierzą, że przetaczanie krwi jest złamaniem Bożego prawa. Wierzą, że Bóg wyraźnie zabronił ludziom spożywania lub przyjmowania krwi w swoich słowach do Izraelitów w Starym Testamencie. Jehowi uważają, że przestrzeganie tego prawa jest ważne dla ich zdrowia i bezpieczeństwa duchowego. Uważają, że przyjmowanie krwi może być niebezpieczne dla ich zdrowia fizycznego i duchowego. Dlatego też jehowici nie przyjmują ani nie podają krwi ani jej składników, w tym hemoglobiny, leukocytów i trombocytów.

Jakie są skutki uboczne przestrzegania zakazu przyjmowania krwi?

Skutki uboczne przestrzegania zakazu przyjmowania krwi obejmują: ograniczenie dostępu do niezbędnych procedur medycznych, w tym transfuzji krwi, co może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia pacjenta; zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych i innych powikłań związanych z chorobami; brak możliwości skorzystania z nowoczesnych technik leczenia, takich jak terapia genowa; ograniczenie dostępu do leczenia chorób hematologicznych i onkologicznych; brak możliwości skorzystania z nowoczesnych technik diagnostycznych, takich jak badanie genetyczne.

Jakie są biblijne podstawy zakazu przyjmowania krwi?

Biblijne podstawy zakazu przyjmowania krwi wynikają z wielu fragmentów Pisma Świętego. W Księdze Rodzaju 9:4 czytamy: „Każdy, kto pożera krew, będzie wykluczony ze swego ludu”. W Księdze Powtórzonego Prawa 12:23-24 czytamy: „Nie jedzcie żadnej krwi, ani nie spożywajcie jej w żaden sposób; niech będzie ona dla was niedozwolona”. W Liście do Hebrajczyków 9:22 czytamy: „Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów”. Z tych fragmentów jasno wynika, że Biblia zabrania spożywania i przyjmowania krwi.

Jakie są współczesne praktyki medyczne, które umożliwiają Świadkom Jehowy unikanie transfuzji krwi?

Współczesne praktyki medyczne umożliwiające Świadkom Jehowy unikanie transfuzji krwi obejmują szereg alternatywnych metod leczenia. Alternatywne metody leczenia obejmują m.in. wykorzystanie zastępczych produktów krwi, takich jak osocze, albumina, immunoglobuliny i czynniki krzepnięcia, a także stosowanie technik chirurgicznych i farmakologicznych, które pozwalają na zmniejszenie lub całkowite uniknięcie potrzeby transfuzji krwi. Ponadto Świadkowie Jehowy mogą skorzystać z autotransfuzji, czyli przeszczepu własnej krwi pacjenta.

Jehowi wierzą, że przetaczanie krwi jest sprzeczne z ich religijnymi zasadami. Uważają, że Bóg wyraźnie zabronił spożywania lub przyjmowania krwi w swoich słowach do Izraelitów. Uważają również, że przyjmowanie krwi jest nieetyczne i narusza godność człowieka. Jehowi uważają, że leczenie bez transfuzji krwi jest możliwe i dlatego odmawiają jej przyjmowania. Wierzą, że ich postawa jest słuszna i będzie im błogosławiona przez Boga.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
4 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *