Rodzina

Sprawy frankowe a najnowsza decyzja TSUE – co oznacza ona dla frankowiczów?

• Zakładki: 10


Choć z miesiąca na miesiąc przybywa pozwów przeciwko bankom, a polskie orzecznictwo staje się w tym zakresie coraz lepiej ugruntowane, polskie sądy w dalszym ciągu miewają wątpliwości w kwestii prawidłowego rozliczenia banków z kredytobiorcami. W takich sytuacjach polskie sądy składają w TSUE zapytania prejudycjalne, a odpowiedzi na nie zobowiązują nie tylko sąd, który wystąpił z pytaniem prejudycjalnym, ale także wszystkie sądy krajowe oraz sądy w innych krajach członkowskich. 16 lutego 2023 roku TSUE wydał opinię na temat roszczeń banków o zapłatę za bezumowne korzystanie z kapitału – jaka jest opinia TSUE i co ona oznacza dla banków i ich klientów?

Roszczenie o zapłatę za bezumowne korzystanie z kapitału – czy klienci banków mają się czego bać?

Od początku, gdy frankowicze zaczęli pozywać banki, roszcząc o unieważnienie kredytu we frankach, te szukały sposobów, żeby przedłużać postępowanie sądowe, licząc na przedawnienie większości roszczeń. Z czasem zaczęły pojawiać się także roszczenia banków, które próbowały ograniczyć straty, a także odstraszyć tych kredytobiorców, którzy jeszcze nie złożyli pozwu i zastanawiają się nad tym rozwiązaniem. Jednym z takich straszaków miało być roszczenie o zapłatę za bezumowne korzystanie z kapitału. Banki próbowały dowieźć, że skoro frankowicze korzystali z kapitału bez umowy (która zostaje unieważniona), kredytodawcom należy się zapłata za bezumowne wykorzystywanie kapitału. Koszt taki miał być kolejną po zwrocie kapitału i odsetkach, opłatą, którą – według banków – powinni ponosić ci kredytobiorcy, którym sąd unieważnił umowę kredytową. Jeszcze przed opinią TSUE sądy co do zasady oddalały podobne powództwa lub nie przychylał się do wniosku w ramach postępowania sądowego. Znany jest jeden przypadek, gdy Sąd Okręgowy w Gdańsku w postawieniu z dnia 29.06.2022 (sygn. akt XV C 137/22) w nieprawomocnym wyroku przyznał bankowi rację. Również Prezes UOKiK stanął po stronie frankowiczów, przywołując za główny argument dyrektywę 93/13, która – chroniąc prawa konsumentów – zabrania wynagradzania instytucji, stosujących nieuczciwe, niezgodne z prawem praktyki.

Opinia TSUE ws. roszczeń banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – jak teraz będą przebiegać sprawy frankowe?

Opinia TSUE z dnia 16 lutego 2023 roku (sygn. akt C-520/21) jest jednoznaczna – bankowi nie należy się kapitał za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. Takie wynagrodzenie nie jest usprawiedliwione, a ponadto jest niezgodne z treścią dyrektywy 93/13. Jednocześnie TSUE zaopiniowało, że nie ma przeciwwskazań, by to kredytobiorcy mogli domagać się od banków wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z odsetek, marży i innych opłat bankowych, które na przestrzeni lat wpłacane były do banków przez kredytobiorców.

Czy będzie to początek nowych pozwów o zapłatę – tym razem wystosowanych przeciwko bankom przez frankowiczom? Z całą pewnością wiele osób przestanie się obawiać dodatkowych kosztów, z jakimi musieliby się liczyć w przypadku unieważnienia umowy kredytowej – oczekujemy więc wzrostu liczby spraw frankowych.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
81 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *