Rodzina

Jak można uzyskać alimenty na dziecko?

• Zakładki: 22


Obowiązkiem każdego z rodziców jest utrzymywanie własnego dziecka bez względu na to, jakie relacje prawne lub osobiste ich łączą. Jeśli jedno z opiekunów powierza odpowiedzialność za dziecko drugiemu, wówczas jest możliwe uzyskanie alimentów przez osobę, która takiej opieki się podjęła. Warto zaznaczyć, iż alimenty dotyczą nie tylko rodziców, ale również innych osób, jak babcia czy dziadek. W celu uzyskania takiego świadczenia należy złożyć pozew do właściwego sądu wraz z załącznikami.

Jak wygląda pozew o alimenty oraz jakie załączniki powinien posiadać?

Pierwszy krok, jaki należy wykonać by uzyskać alimenty to złożenie odpowiedniego pozwu w sądzie. Zawiera on informacje o stronach postępowania (m.in. dane podstawowe, przedstawiciele ustawowi itd.), oznaczeniach pism oraz oświadczeniach. Dodatkowo dokument powinien określać ilość i rodzaj załączników, a należą do nich informacje o potrzebie uzyskania alimentów, dochodach, wydatkach na dziecko, dochodach pozwanego o ile są jawne, a także wszelkie dodatkowe informacje mogące zaważyć na postanowieniach sądu. Aby odpowiednio sformułować pozew i określić niezbędne dokumenty warto skorzystać z usług radcy prawnego Dra Karola Smoter. Kancelaria Radcy Prawnego znajduje się w Bydgoszczy i oferuje niezbędną pomoc.

Następstwa złożenia pozwu i zasądzenia alimentów

Złożenie właściwego pozwu wraz z załącznikami powoduje wyznaczenie terminu rozprawy. W jej trakcie sąd rozpatruje wniosek oraz sprawdza, czy żądania mają swoje uzasadnienie, oraz czy wielkość alimentów jest możliwa do uzyskania. W dalszej części zostają zasądzone zobowiązania i ich wysokość (która może się różnic od wnioskowanej). Na podstawie takiego orzeczenia pozwany zostaje zobowiązany do przekazywania na rzecz swojego dziecka odpowiedniej sumy. W przypadku nie wywiązywania się z wyroku opiekun ma możliwość zgłoszenia się do komornika, który wszczyna postępowanie egzekucyjne należności.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
24 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *