Rodzina

Jak napisać testament własnoręczny, by był ważny?

• Zakładki: 30


Sporządzając własnoręczny testament, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Od zastosowania się do nich zależeć będzie, czy własnoręczny testament będzie ważny. Jak napisać testament, by był ważny?

Odręcznie czy na komputerze – jak napisać testament własnoręczny?

Coraz więcej osób jest świadomych, że nie tylko testament sporządzony u notariusza ma moc prawną. Również testament własnoręczny jest ważny, o ile tastator zastosuje się do kilku zasad. Najważniejszą z nich jest napisanie takiego testamentu w całości odręcznie – nie dopuszcza się bowiem możliwości napisania treści testamentu na komputerze czy maszynie do pisania. Testament własnoręczny musi być więc cały napisany odręcznie i własnoręcznie podpisany. O czym jeszcze trzeba pamiętać – jak napisać testamenty, by był ważny?

Podpis, data, wydziedziczenie – jak napisać testament?

Pod treścią testamentu musi znajdować się podpis spadkodawcy. Co do zasady powinien być on czytelny, składający się z imienia i nazwiska. Dopuszczalne są jednak sytuacje, gdy testament własnoręczny opatrzony podpisem składającym się wyłącznie z imienia, będzie uznany za ważny. Jednak aby uniknąć nieporozumień, zdecydowanie zaleca się wyraźne podpisanie testamentu imieniem i nazwiskiem.

Zastanawiając się, jak napisać testament własnoręczny, możemy mieć wątpliwości co do formalnych wymogów, dotyczących takiego dokumentu. Czy testament musi mieć datę? Jeśli testament bez daty jest jedynym dokumentem sporządzonym przez testatora, nie wpłynie to na jego ważność. Warto jednak zawsze umieścić datę na testamencie, by nikt nie zdołał go podważyć, np. wskazując, że został sporządzony w chwili, gdy spadkodawca nie był w pełni świadomy w chwili sporządzania dokumentu.

W testamencie możemy także wydziedziczyć ustawowego spadkobiercę. Należy przy tym jednak wskazać ważny powód – np. uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

Jak napisać testament i gdzie go przechowywać?

Należy również pamiętać, że testament własnoręczny sporządzony w sposób prawidłowy później niż testament notarialny, unieważni poprzedni dokument. Notarialnie przygotowany testament nie ma bowiem większej mocy prawnej niż ten spisany odręcznie. Ponadto istnieje możliwość przechowywania testamentu własnoręcznego u notariusza, celem uniknięcia jego zagubienia lub trudności w znalezieniu po śmierci tastatora.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Radca Prawny Małgorzata Maciejewska.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
52 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *